profiling / coaching

I have a Dream (2018, Østerbro og Frederiksberg).

Profilingsessions:
Jeg profiler efter Personality Hacker’s geniussystem, der er baseret på Meyers-Briggs Type Indikator system (MBTI). En session munder ud i at du  får sat ord på hvad dine superpowers er og hvordan du er kognitivt hardwired til at tage beslutninger og lærer ny information. En profiling session varer cirke 2 timer og koster 1200 kroner.

Mandala workshoppen.
2-3 timers workshops for 4-6 personer. Du vil blive guided i en meditation, hvor du manifesterer dit drømmeliv. Derefter maler du din egen mandala baseret på din vision. Pris 600 kroner pr person.